Osuszanie budynków – osuszanie ścian i murów

Autor: Instytut Mande

MANDE - Mycology AND Entomology (Mykologia i Entomologia) zajmuje się ekspercką analizą i rozwiązywaniem problemów mykologicznych
(osuszanie budynków, osuszanie ścian i murów, zwalczanie grzybów, wilgoci) oraz problemów z owadami, będącymi szkodnikami.

Zgodnie z rekomendacjami Centers for Disease Control and Prevention (Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom) należy bezwzględnie zapobiegać tworzeniu środowiska sprzyjającemu zagrożeniu wilgocią, ze względu na możliwość nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu przez powstałe dzięki wilgoci – grzyby i pleśnie. Jednym z procesów ochrony budynku jest więc osuszanie budynków

1. Osuszanie budynków – 3 powody dlaczego to ważne

 1. Zapobieganie uszkodzeniom konstrukcyjnym: Nadmierne wilgotność może prowadzić do degradacji materiałów budowlanych. Drewno, które jest stale narażone na wilgoć, może gnić, a stal może rdzewieć. Ponadto wilgoć może prowadzić do pęcznienia i kurczenia się materiałów, co może powodować pęknięcia i inne uszkodzenia strukturalne. Osuszanie pomaga w utrzymaniu integralności konstrukcyjnej budynku.
 1. Zapobieganie rozwojowi pleśni i grzybów: Wilgoć jest kluczowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi pleśni i grzybów. Te organizmy mogą nie tylko zaszkodzić strukturze budynku, ale również stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, powodując problemy alergiczne, astmę i inne problemy zdrowotne.
 1. Komfort i efektywność energetyczna: Wilgotne środowisko wewnątrz budynku może być niekomfortowe dla jego mieszkańców. Ponadto wilgoć może wpływać na efektywność izolacji termicznej, co może prowadzić do wyższych rachunków za ogrzewanie lub chłodzenie. Osuszanie pomaga w utrzymaniu właściwego klimatu wewnątrz budynku i może przyczynić się do oszczędności energetycznych.

2. Osuszanie budynków po zalaniu, zalanie ścian i murów

Najbardziej oczywistym powodem jest zalanie budynku jakimś incydentem. Może to być zalanie związane z nieszczelnością dachu bądź szczególnie intensywne opady deszczu, zalanie przez sąsiada z góry w blokach mieszkalnych, zapchane rynny i spusty, awaria systemów wodociągowych, podniesienie poziomu wód gruntowych, brak lub wadliwe odprowadzenie wody, powodzie rzeczne, awaria systemów kanalizacyjnych, wysokie fale (np. nad morzem) czy pęknięcie tamy. 

W takim przypadku po odpompowaniu wody, niezbędne jest pilne osuszanie budynku za pomocą odpowiedniego rodzaju osuszacza (przykładowe osuszacze: kondensacyjny, adsorpcyjny, podposadzkowy). 

Bardzo często można to zrobić bezgotówkowo przy pomocy profesjonalnej firmy osuszającej, która zadba o formalności związane z odpowiednim rozwiązaniem problemu i odciążeniem klienta z  formalności. Bardzo pomocna w tym przypadku będzie współpraca mykologa, tzn. eksperta od grzybów budowlanych, domowych, pleśni i wilgoci z firmą osuszającą, która uwiarygodni potrzebę osuszania przed ubezpieczycielem. Praktycznie to ujmując, wygląda to więc tak – firma osuszająca podpisuje pełnomocnictwo z klientem, przekazuje numer polisy i na tym kończy się udział klienta w formalnościach.

REKLAMA (…)

 

3. Osuszanie budynków związane z podciąganiem kapilarnym wilgoci

Mechanizm działa następująco: Kiedy dolna część materiału budowlanego jest w kontakcie z wodą (np. fundament budynku z wodą gruntową), woda zaczyna wsiąkać do góry (wspinać się w górę) przez małe pory lub kapilary w materiale. Związane jest to z tym że typowe materiały budowlane są bardzo chłonne, przejmując wilgoć jak gąbka.

Powodów może być bardzo dużo. Są to między innymi niewłaściwa izolacja pionowa lub/i pozioma budynku, tzn. dopuszczenie wilgoci do tego żeby podciągała od poziomu gruntu w górę. Może to być powód pojedynczy lub wiele różnych połączonych ze sobą. Stąd bardzo ważna w tej kwestii jest odpowiednia ekspertyza mykologiczna/inspekcja mykologiczna.

Długotrwałe podciąganie kapilarne może prowadzić do degradacji materiałów, powstawania solnych wykwitów na powierzchniach murów (białe plamy lub kryształy), uszkodzeń w wykończeniu wnętrza (takim jak odpadająca farba czy tapeta) oraz rozwoju pleśni i grzybów, co stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

 

4. Osuszanie budynków związane z zalewaniem wodą gruntową

Ruch wód gruntowych może zmieniać się w zależności od warunków atmosferycznych, rocznych opadów i innych czynników. Nieszczelności w fundamentach, ścianach piwnicznych lub podłogach mogą umożliwiać wodzie gruntowej dostęp do wnętrza budynku.

Zablokowane lub uszkodzone systemy odwodnienia mogą prowadzić do gromadzenia się wody wokół fundamentów.

Stały kontakt z wodą może osłabić materiały budowlane, prowadząc do ich degradacji.

 

5. Osuszanie budynków w związku z kondensacją pary wodnej (mostki termiczne)

Kondensacja pary wodnej w budynkach, zwłaszcza w miejscach mostków termicznych, to problem, który może prowadzić do poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych, a także do problemów zdrowotnych dla mieszkańców. Mostki termiczne to miejsca w konstrukcji budynku, gdzie występuje znacząca zmiana właściwości izolacyjnych, co prowadzi do lokalnych strat ciepła.

Oto jak kondensacja i mostki termiczne są ze sobą powiązane:

 • Mostki termiczne:
  • Są to miejsca w konstrukcji budynku, które mają niższy opór termiczny w porównaniu z sąsiednimi obszarami. Mogą to być np. punkty połączeń ścian z sufitem, podłogą, miejscami, gdzie ściana łączy się z oknem lub drzwiami itp.
  • W miejscach tych występuje przyspieszone przewodzenie ciepła, co prowadzi do niższych temperatur na powierzchni wewnętrznej w porównaniu z sąsiednimi obszarami.
 • Kondensacja pary wodnej:
  • W miarę jak ciepłe powietrze w pomieszczeniu styka się z chłodniejszą powierzchnią (taką jak te w miejscach mostków termicznych), może dojść do kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu.
  • Ta skroplona para wodna może prowadzić do problemów z wilgotnością, takich jak rozwój pleśni, uszkodzenia materiałów budowlanych i zepsucie izolacji.

Aby wykrywać mostki termiczne, profesjonaliści tworzący np. ekspertyzy mykologiczne wykorzystują dobrej jakości kamery termowizyjne.

6. Osuszanie budynków w związku z niedopilnowaniem procesu osuszenia na etapie budowy 

Deweloperzy czasem w procesie usuwania wilgoci wynikającej z naturalnego procesu parowania po położeniu tynków otwierają po prostu okna (w najlepszym przypadku) i próbują wietrzyć lokal zamiast użyć np. osuszacze kondensacyjne nie mówiąc o osuszaczach adsorpcyjnych. W szybkim procesie oddawania mieszkania i goniących terminach bardzo często jest to po prostu niewystarczające. W takim przypadku konieczne jest dodatkowe osuszanie ścian czy posadzek. 

 

7. Osuszanie budynków osuszaczami kondensacyjnymi

Osuszanie kondensacyjne polega na chłodzeniu powietrza do punktu, w którym wilgoć zawarta w powietrzu zaczyna kondensować się w formie wody. Skroplona woda jest następnie zbierana w zbiorniku lub odprowadzana. To doprowadza do zmniejszenia wilgoci w powietrzu, a więc jednocześnie oddawania wilgoci z posadzek czy ścian. Wilgoć w powietrzu nasyca się i proces się powtarza, aż do skończenia się potencjału  Najczęściej wykorzystuje się do tego celu osuszacze kondensacyjne, które są wyposażone w układ chłodzenia. Osuszanie kondensacyjne jest popularne w budownictwie, magazynach i w domach, zwłaszcza w miejscach o wysokim poziomie wilgotności. Jest skuteczne w wyższych zakresach wilgotności i zdecydowanie tańsze w eksploatacji niż osuszanie adsorpcyjne. Jest również prostsze w utrzymaniu. Niemniej jednak, może być mniej efektywne w bardzo niskich temperaturach, gdy skraplanie wody staje się trudniejsze.

 

8. Osuszanie budynków osuszaczami adsorpcyjnymi

Z kolei osuszanie adsorpcyjne polega na wykorzystaniu materiału adsorpcyjnego, często żelu krzemionkowego lub węgla aktywnego, do „wchłaniania” wilgoci z powietrza. Wilgoć jest zatrzymywana na powierzchni adsorbentu. Osuszacze adsorpcyjne przepuszczają powietrze przez materiał adsorpcyjny, który wchłania wilgoć. Osuszanie adsorpcyjne jest często używane tam, gdzie wymagane są bardzo niskie poziomy wilgotności, w miejscach o niskich temperaturach, czy w przemyśle, gdzie wymagane są szczególnie niskie poziomy wilgotności. Może osiągać bardzo niskie poziomy wilgotności i działa efektywnie w szerokim zakresie temperatur. Zwykle jest jednak dużo droższe w eksploatacji niż osuszacze kondensacyjne i wymaga wymiany lub regeneracji materiału adsorpcyjnego.

9. Osuszanie podposadzkowe

Osuszanie podposadzkowe to proces, którego celem jest usunięcie nadmiernego wilgoci z warstw podłogowych Osuszanie to jest niezmiernie ważne, ponieważ wilgoć w warstwach podposadzkowych może prowadzić do wielu problemów, takich jak odspajanie się płytek, deformacje podłóg, wilgoć kapilarna czy rozwój pleśni.

 

Stosunkowo niedawno powstały specjalne urządzenia, nie tanie w eksploatacji, ale skuteczne w osuszaniu przestrzeni podposadzkowych. Ich użytkowanie wymaga drobnych prac remontowych (nawierty, odsłonięcie przestrzeni przesłoniętych np. przez listwy przypodłogowe) w celu zassania nadmiaru wilgoci w przestrzeni podposadzkowej oraz procesu wtłaczania powietrza w celu wymuszenia cyrkulacji wilgotnego powietrza pod posadzką. Osuszanie podposadzkowe czy tak jednak powinno być wspierane osuszaczami kondensacyjnymi lub adsorpcyjnymi.

 

10. Osuszanie budynków (usuwanie wilgoci)
za pomocą iniekcji- izolacji poziomej

„Osuszanie” budynków jest daleko idącym uproszczeniem. Sama iniekcja w magiczny sposób nie osusza. Ta metoda polega na wprowadzeniu specjalnego materiału izolacyjnego do fundamentów budynku w celu zatrzymania wody gruntowej przed dostaniem się do wnętrza. Iniekcja izolacji poziomej może być stosowana zarówno w budynkach nowo budowanych, jak i w istniejących konstrukcjach.

W przypadku iniekcji, substancja izolacyjna jest wstrzykiwana do fundamentów lub struktur podziemnych budynku w celu utworzenia bariery izolacyjnej. Substancja ta może być w formie płynu lub żelu i jest wstrzykiwana pod ciśnieniem, aby wypełnić puste przestrzenie i zablokować drogę wodzie lub wilgoci. Iniekcja ta ma na celu zapobieganie wnikaniu wilgoci do wnętrza budynku i chronienie go przed uszkodzeniami strukturalnymi oraz rozwojem pleśni lub grzybów.

Izolacja pozioma, znana również jako hydroizolacja pozioma ma na celu zabezpieczenie budynku przed wodą gruntową lub wilgocią, która może przenikać przez fundamenty i ściany budynku na poziomie gruntu. Jest to szczególnie istotne w budynkach podziemnych, takich jak piwnice, garaże podziemne czy budynki komercyjne oraz w sytuacjach, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. Izolacja pozioma ma na celu zapobieganie wnikaniu wody do wnętrza budynku i chronienie go przed uszkodzeniami oraz problemami związanymi z wilgocią.

11. Osuszanie budynków (usuwanie wilgoci)
za pomocą innych prac budowlanych

Problemy z wilgocią w budynkach mogą mieć różnorodne przyczyny, a ich niezażegnanie może prowadzić do poważnych problemów, takich jak uszkodzenie konstrukcji budynku, rozwój pleśni czy negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Często problemy te można rozwiązać przez odpowiednie prace remontowo-budowlane.

 • Naprawa wentylacji: Niewłaściwa lub niesprawna wentylacja jest jednym z głównych czynników prowadzących do kumulacji wilgoci w pomieszczeniach. Poprawa systemu wentylacyjnego, na przykład przez dodanie lub czyszczenie kanałów wentylacyjnych czy instalację nowych nawiewników, może znacząco poprawić cyrkulację powietrza i zmniejszyć poziom wilgotności.
 • Naprawienie usterek: Często wilgoć pojawia się wskutek różnych usterek w konstrukcji budynku. Przykłady takich usterek to:
  • pęknięcia w ścianach lub fundamentach, przez które może przedostawać się woda.
  • uszkodzone lub nieszczelne dachy i okna.
  • źle zamontowane lub uszkodzone rynny i rury spustowe,
  • źle zamontowane okna, szyby, niedociągnięte zawiasy.
 • Lokalizacja i usunięcie wycieków: Wycieki wodne, zarówno te oczywiste, jak i ukryte, są częstą przyczyną problemów z wilgocią. Lokalizacja źródła wycieku jest kluczowa. Może to być na przykład nieszczelna instalacja wodno-kanalizacyjna, przecieki w miejscach łączenia ścian z dachem czy wycieki w łazienkach. Po zlokalizowaniu wycieku ważne jest jego szybkie i skuteczne usunięcie.
 • Izolacja: Jednym z kluczowych aspektów zapobiegania problemom z wilgocią jest odpowiednia izolacja budynku. Właściwie zamontowana izolacja hydroizolacyjna w fundamentach, ścianach czy dachu zapobiega przedostawaniu się wilgoci do wnętrza.

Podsumowując, odpowiednie prace remontowo-budowlane są kluczowe w eliminowaniu problemów związanych z wilgocią. Warto inwestować w regularne przeglądy budynku i szybko reagować na wszelkie usterki, aby zapewnić sobie komfortowe i zdrowe warunki mieszkalne.

 

Bibliografia
 1. Morbi porttitor vitae ante eget varius.
 2. Morbi quis nulla ut libero semper euismod molestie vel elit.
 3. Maecenas laoreet tristique mi sit amet pulvinar.
 4. Proin interdum nisl magna, id efficitur felis hendrerit sit amet.
 5. Morbi iaculis risus id aliquam porta. 

Zobacz także:

  mande-instytut
  mande-instytut
  mande-instytut
  mande-instytut
  mande-instytut
  mande-instytut

  Siedziba

  Instytut MANDE
  Św. Marcin 45C/28
  61-806 Poznań

  Regulamin

  Polityka prywatności

  Lorem Ipsum

  Lorem Ipsum